1945. -1990.gads. LPSR


Padomju okupācijas varas nostiprināšanās, sovjetizācija, pretošanās kustība okupantiem, represijas un 1949.gada 25.marta deportācijas, padomju varas pasākumi Latvijā - kolhozi, sovhozi, rūpniecības forsēšana, migrācija, rusifikācija. Nacionālkomunisti, komunistiskā partija, komjaunatne, pionieri, oktobrēni, padomju tradīcijas, disidenti. Saimniecība, kultūra Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā.

Sandras Vorkales sūtītās bildes

Pie mājas
Radu un draugu saime "Lešku" mājas Rēzeknes novada Lendžu pagastā.
Pie mājas
Pie mājas
Radu un draugu saime "Lešku" mājas Rēzeknes novada Lendžu pagastā.
Jauniesaucamie Latvijas armijā
Jauniesaucamie Latvijas armijā
Latgales puiši dodas uz iesaukuma vietu Latvijas armijā.
Kāzas
Kāzas
Jaunais pāris un tuvākie radi, draugi.
Pie kapsētas
Pie kapsētas
"Ceplīšu" kapi kapusvētku diena.
Pie Latgales kapsētas
Pie Latgales kapsētas
Pie kapsētas vartiem kapusvētkos "Ceplīšu" kapos Rēzeknes novada Lendžu pagastā.
Latvijas armijā
Latvijas armijā
Vasilijs Pavlovs dienesta laikā Latvijas armija, fotografēts Rēzekne
>