SSS


1921.gadā Bruno Kalniņš, aktīvs Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas biedrs, aktīvists, Satversmes Sapulces un visu četru Latvijas Republikas Saeimu deputāts, dibināja pusmilitāru LSDSP sporta organizāciju - Strādnieku sporta savienību, ko vēlāk pārdēvēja par "Strādnieku Sports un Sargs". Tautā sauktu par "siseņiem", jo simbolikā lietoja šī organizācija trīs burtus S. Organizāciju slēdza pēc 1934.gada 15.maija valsts apvērsuma. Līdz SSS likvidācijai Bruno Kalniņš bija šīs organizācijas vadītājs.

Jelgavā
1925.gada 3.oktobrī SSS Jelgavas nodaļas jauno pionieru pulciņa atklāšanas dienā, sēž no kreisās uz labo, L.Uskure - I kopas kopniece,pulciņa priekšnieka palīgs J.Naģis, jauno pionieru 6.pulciņa priekšnieks J.Gutmans, I kopas kopnieks Ž.Vecpinsis, fotografējis A.Limands Jelgavā
Jelgavā
Jelgavā
1925.gada 3.oktobrī SSS Jelgavas nodaļas jauno pionieru pulciņa atklāšanas dienā, sēž no kreisās uz labo, L.Uskure - I kopas kopniece,pulciņa priekšnieka palīgs J.Naģis, jauno pionieru 6.pulciņa priekšnieks J.Gutmans, I kopas kopnieks Ž.Vecpinsis, fotografējis A.Limands Jelgavā
Parāde
Parāde
Varētu būt Liepājā 20.gadu beigās
Parādē
Parādē
Varētu būt Liepājā 20.gadu beigās
Eduards Šulcs
Eduards Šulcs
20.gadu beigas, Liepājā
Liepājā
Liepājā
1927.gada 1.maijs
Liepājā
Liepājā
1927.gada 1.maijs
\/